Zebravinken Event | 2 September 2023 -De uitslagen